Proč zvolit Staff Hotel?

Společnost Staff Hotel je ideálním partnerem, který dokáže přizpůsobit lidské zdroje jejich reálné poptávce, čímž je více konkurenceschopná. Umožňuje tak svým klientům, aby se mohli soustředit na svoji vlastní obchodní činnost.

Nablízku našim zákazníkům

Působíme po celém území našeho státu včetně ostrovů a máme více než 40 zastoupení. V zahraničí máme zastoupení v České republice a v Portugalsku. Účelem je být vám nablízku, zajistit maximální svižnost práce a navázat mezi zákazníkem a společností Staff Hotel nanejvýše důvěryhodný vztah.

Flexibilní

Díky péči o své klienty jsme schopni pro ně pracovat ad-hoc a zvyšovat flexibilitu obchodních procesů a produktivitu výsledků. Jsme efektivní.

Pohotově a flexibilně obsazujeme pracovní místa v období zvýšených nároků a zvažujeme přizpůsobení početnosti týmů v době poklesu produkce.

Záleží nám na kvalitě služeb

Společnost Staff Hotel je držitelem certifikátu kvality ISO 9001 od AENOR, který je garancí té nejlepší kvality všech procesů uplatňovaných při poskytování služeb a při výběru optimálního kandidáta. Snažíme se o to, aby se najatý pracovník cítil součástí společnosti Staff Hotel a věnoval projektu zákazníka exkluzivní péči.

Pečujeme o klienty našich klientů

Snažíme se o to, aby se najatý pracovník cítil součástí společnosti Staff Hotel a věnoval projektu našeho zákazníka exkluzivní péči.

V tuzemsku i v zahraničí

Společnost Staff Hotel působí po celém území státu a má více než 30 zastoupení, jakož i v zahraničí – v Portugalsku a České republice. Tím je schopna reagovat pohotově a rychle a být svým klientům nablízku. Zastoupení se specializují na vyhledávání, výběr a školení odborníků v souladu se službami, které poskytujeme našim klientům.

Závazky

Záruka kvality

Pracovní procesy uplatňované ve Staff Hotel udržují nejvyšší úroveň kvality a jsou podloženy certifikátem ISO9001.

Šetrnost k životnímu prostředí

Činnost, jíž se společnost Staff Hotel věnuje, má snížený potenciální dopad na životní prostředí.

Plně prosazujeme snižování spotřeby chemických prostředků, jednorázových plastových výrobků a papíru. Při poskytování všech našich služeb používáme materiály šetrné k životnímu prostředí. Většina používaných celulózových výrobků má certifikát Ecolabel, nezávisle na tom, zda se jedná o 100% recyklovaný papír nebo 100% papírovou hmotu.

Speciální pracovní odbor

Společnost Staff Hotel podporuje inkluzi zdravotně postižených lidí do zaměstnání a pomáhá firmám s plněním Hlavního zákona o zdravotně postižených (LGD) a za tímto účelem spolupracuje se Speciálním pracovním odborem holdingu Grupo Constant, který je zaregistrován v autonomní oblasti Katalánsko.

Zdraví a bezpečnost

Společnost při dodávkách své produkce a poskytování svých služeb dodržuje nejnáročnější normy kvality a bezpečnosti, jak ve vztahu ke svým klientům, tak i zaměstnancům.

V tuzemsku i v zahraničí

Objevte naši interaktivní mapu!

Ústřední hlavní sídla

Barcelona: Avinguda Diagonal, 523, Edificio Atalaya, Planta 21

Madrid: C/ Alfonso Gómez, 42C / C.P 28037

Lisboa: Rua Manuel de Jesus Coelho, nº4, 4º Andar, 1150-220

Národních delegací

Alicante / Barcelona / Ibiza / Las Palmas / Madrid

Málaga / Murcia / Palma de Mallorca / Sevilla

Tarragona / Tenerife / Valencia / Zaragoza