Společnost

Společnost Staff Hotel nabízí hotelové služby poskytované pomocí lidských zdrojů, na základě smluv o externalizaci nebo o pracovním poměru na dobu určitou. Záleží nám na zákaznících a naším hlavním cílem je uspokojit jejich potřeby tak, aby byli nanejvýše spokojeni, a proto nabízíme komplexní řízení hotelového personálu.

Jsme flexibilní a efektivní, a proto máme k dispozici specializovaný tým, díky kterému se dokážeme přizpůsobit požadavkům každého jednotlivého klienta a připravit nabídky „ad-hoc“.

Staff Hotel je součástí holdingu Grupo Constant. Jednotlivé pobočky, jak v naší zemi, tak i v zahraničí, nám umožňují být zákazníkům nablízku a nabízet řešení na míru dle potřeb jednotlivých společností.

Zkušenosti v oboru

15

let

Průměrný počet zaměstnanců

3700

zaměstnanců

Stálí zaměstnanci

908

zaměstnanců

Počet zákazníků

137

zákazníků

Roční fakturace

20

milionů eur

Náš cíl

Být skvělým partnerem našich zákazníků a nabízet služby agenturního zaměstnání a komplexní externalizaci v hotelovém oboru.

Co děláme pro to, abychom toho dosáhli?

Přizpůsobujeme se našim zákazníkům

Jsme jim nablízku

Nabízíme kvalitní služby

Jsme flexibilní Jsme rychlí

Zajišťujeme pro své zákazníky zaměstnance v souladu se zákonem o začlenění zdravotně postižených osob do společnosti.

Metodologie

Mantenimiento y mejora contínua de las actividades y procesos externalizados

Předběžná analýza a vypracování postupů na míru

Asignación de recursos según necesidades reales

Přidělení prostředků dle skutečných potřeb každého zařízení

Análisis previo y desarrollo de procedimientos a medida

Údržba a trvalé zkvalitňování externě zajišťovaných aktivit a procesů

Ctižádost

Ve společnosti Staff Hotel bereme kvalitu nabízených služeb velice vážně a vždy tak činíme v souladu s hodnotami, které nás charakterizují:

1

Autentičnost

Ceníme si našeho původu a jednáme s přesvědčením, poctivostí a péčí o tyto hodnoty.

2

Ambición

Trvale zjišťujeme, jak rozrůznit naše služby a zlepšit jejich kvalitu za účelem uspokojení potřeb našich zákazníků.

3

Úcta

Našim zaměstnancům i zákazníkům projevujeme a prosazujeme hlubokou úctu a uznání.

4

Přizpůsobivost

Jsme připraveni přizpůsobit naše služby potřebám našich zákazníků.

5

Závazek

Naším závazkem je udělat vše pro pohodu a věrnost zaměstnanců i zákazníků, jakož i pomáhat veřejným organizacím, jež působí v oblasti zdraví, dětí a znevýhodněných skupin.

6

Efektivita

Vyhledáváme nové způsoby řízení, jež by nám umožnily dosáhnout kýženého výsledku s využitím potřebných zdrojů, a to jak v interních procesech, tak i v oblasti nabízených služeb.

Neustále usilujeme o to, abychom se pro naše zákazníky a spolupracovníky stali nejlepším partnerem. Z tohoto důvodu se neustále soustředíme na transformaci naší společnosti pro zvýšení:

Svědomitost

Rychlost

Společenský závazek

Znamenitost

Korporátní odpovědnost vůči společnosti

V holdingu Grupo Constant chápeme korporátní odpovědnost vůči společnosti jako součást výkonu naší každodenní činnosti. Od samého začátku jsme vsadili na výkon a trvalý růst našeho týmu vytvářením hodnot pro společnost.

Veškeré činnosti holdingu se provádějí s plným zaměřením na rentabilitu obchodní činnosti. Přitom nezapomínáme na úctu a závazek vůči osobám a životnímu prostředí.

Co se týče záležitostí společnosti, taktéž přispíváme k vytváření příležitostí pro všechny lidi, podporujeme jejich celkovou, absolutní a maximální integraci na všech úrovních, a to pomocí všech možných a různých projektů pro znevýhodněné osoby, ve spolupráci s vlastním Zvláštním střediskem pro zaměstnanost (CEE).

Poskytli jsme četné výpomoci, spolupráce a podpory pro boj proti rakovině, prostřednictvím různých asociací a institucí, mezi nimiž zdůrazňujeme veřejně prospěšné dílo Sant Joan de Déu. Holding Grupo Constant již mnoho let pořádá solidární turnaje v golfu a padelu, XAP. Veškeré finanční prostředky získané z těchto turnajů jsou plně věnovány na různé sociální projekty.

Co se týče činnosti orientované na životní prostředí, společnost je plně vázána zákonnými požadavky a zavedením nejnáročnějších systémů řízení životního prostředí v souladu s mezinárodní normou ISO 9001. S tím souvisí integrace, prevence a řízení životního prostředí při všech operacích a procesech.

V tuzemsku i v zahraničí

Objevte naši interaktivní mapu!

Ústřední hlavní sídla

Barcelona: Avinguda Diagonal, 523, Edificio Atalaya, Planta 21

Madrid: C/ Alfonso Gómez, 42C / C.P 28037

Lisboa: Rua Manuel de Jesus Coelho, nº4, 4º Andar, 1150-220

Národních delegací

Alicante / Barcelona / Ibiza / Las Palmas / Madrid

Málaga / Murcia / Palma de Mallorca / Sevilla

Tarragona / Tenerife / Valencia / Zaragoza